KLUPSKA RAZONODA "PAINTBALL"
mjesto: KARLOVAC datum: 18. ožujak 2007.
  FOTO: MARIO BANOVIĆ  
 
 
     
   
     
 
     
   
     
 
  1.  
2.
 
 
     
   
     
 
     
   
     
 
  3.  
4.
 
 
     
   
     
 
     
   
     
 
  5.  
6.
 
 
     
   
     
 
     
   
     
 
  7.  
8.
 
 
     
   
     
 
     
   
     
 
  9.  
10.
 
 
     
   
     
 
     
   
     
 
  11.  
12.
 
 
     
   
     
 
     
   
     
 
  13.  
14.
 
 
     
   
     
 
     
   
     
 
  15.  
16.
 
 
     
   
     
 
     
   
     
 
 
17.
18.
 
 
  * Ako želite jednu od ovih fotografija pošaljite nam e-mail sa navodom linka fotografija, te broja slike koju želite.